Saturday, March 07, 2009

TYBET 1959


10 marca
Wybucha powstanie w Lhasie
11 marca
Wojska chińskie ściągają do Lhasy artylerię
13 marca
Tysiące Tybetańczyków wiecuje i domaga się
przywrócenia niepodległości Tybetu
17 marca
Rozpoczyna się ostrzał Lhasy
Dalajlama ucieka potajemnie z pałacu.
20 marca
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin
poleca stłumić powstanie
w Tybecie.
23 marca
Podczas tłumienia powstania Chińczycy zabijają
ok. 87 000 Tybetańczyków w samej Lhasie
i wywieszają nad Potalą chińską flagę : "nad miastem
łopoce na wietrze chiński sztandar, symbol szczęścia,
witający nowe narodziny starożytnego miasta".
30 marca
Dalajlama przekracza granicę Indii

W marcu 2009 roku ...

No comments: